صدای کوبیده شدن در.. 
                                     این صدا . علامت سرکشی است /یک صدای وحشت انگیز است.

.
.
.
چگونه میتوانیم در خانه جو مثبتی ایجاد کنیم؟ 

چگونه میتوانیم نوجوانان را برای پیروی از مقررات غیر قابل بحث خانه متقاعد کنیم ؟ 

چگونه میتوانیم درباره مشکلاتی که نوجوانان دارند با آنها صحبت کنیم؟ 

چگونه میتوانیم باورهای قدیمی و مستحکم و ناکار آمد در خصوص نوجوانان را کنار بگذاریم؟
.
.
.
نگرانیهای ما کدامند؟ 

نافرمانی - بی مسیولیتی و بی تعهدی - سکوت فرزند و روابط سرد با والدین - افت عملکرد تحصیلی- گوشه گیری - رفتارهای پنهانی - اختلال در خواب و تغذیه - ارتباط با افراد نامناسب( سنی و اجتماعی) - مصرف مواد مخدر و محرک و الکل - روابط جنسی نا متعارف و غیر قانونی - دروغ گویی و دزدی - گفتار و رفتار نامناسب در مراودات خانوادگی و اجتماعی - قانون شکنی - پوشش نامناسب فرهنگی و عرفی -  ......
 

چه زمانی لازم است به نوجوان کمک کنیم؟

1-زمانی که  رفتار نوجوان خیلی نامناسبتر (بدتر) از هم سن و سالانش بشود.

2- زمانی که رفتار و عملکرد نوجوان کمتر از حد توان و انتظارش باشد. 

3- زمانی که رفتار نوجوان به آسیب یا درماندگی هیجانی زیادی منجر می شود.(هم در شما و هم در آنها) 


ادامه مطالب در فرصت بعدی .

لطفا با ما همراه باشید .                                                       بامید دیدار 
                  
                                                       ارادتمند دکتر محمدرضا نامدار بابلی 

                                                       روانپزشک رابط-مشاور