چگونه سرکشی را تعریف کنیم؟ 

1- نافرمانی از درخواست بزرگسالان ظرف یک زمان موجه: 

   باید دانست که فقط در یک زمان مشخص است که باید درخواست یک فرد بزرگسال اطاعت شود .

2- عدم ادامه دادن به انجام کاری که خواسته شده است تا وقتی که آن کار تمام شود: 

  نوجوان کار واگذار شده را بدرستی انجام نداده و سمبلکاری(سرهم بندی)  می کند/ یا در زمان مناسب انجام نمیدهد
 در بسیاری موارد بستگی به شما دارد که بطور واضح بگویید که چه موقع کار باید انجام شود .

3- نافرمانی از انجام قوانین سلوک(آداب و رسوم)که یاد داده شده اند.

حضور در مدرسه -زمان برگشت به منزل - برخورد محترمانه با والدین -عدم مصرف مواد مضر و...


*سرکشی :هم نافرمانی از آنچه در خواست می شود یا انتظار میرود و هم مقاومت جسمانی یا کلامی فعال از قبیل فحاشی - تهدید و مبارزه طلبی و ... است. 

سرکشی :
 در نوجوانان می تواند به عنوان یک صفت شخصیتی در نظر گرفته شود تا یک رفتار .اهمیت موضوع این است که عموما خصوصیات   شخصیتی نمی توانند تغییر کنند اما رفتار قابل تغییر و اصلاح میباشد.

با دقت در رفتار نوجوان می توان دریافت که آنها بر خلاف تصور شما دایما سرکش نبوده و یا در هر جا . با هر فرد و یا همه وقت به یک شیوه سرکش نیستند.

سرکشی اغلب بدرجات گوناگون بروز می کند اما همگی این سرکشی ها یکباره شتاب میگیرند و شبیه یک نافرمانی بزرگ بچشم میآیند.

بخاطر داشته باشیم که رفتار می تواند تغییر کند وبا توجه به نوجوانان متوجه عیوب آنها شده و با تغییر روش کارمان می توانیم تفاوت ایجاد کنیم.

سوالات مهم

1- آیا سرکشی نوجوان شما یک رفتار عادی و طبیعی دوران نوجوانی است یا سرپیچی مهار ناپذیر ؟ 
2- می خواهیم به چه چیزی دست یابیم؟ 
3-آیا رفتار سرکشانه نوجوان شما بدتر از همسالانش است ؟ 
4- آیا این سرکشی سبب افت عملکرد مورد انتظار او شده است ؟ 
.
.
.
نقش والدین

سرکشی یک واکنش و یک تعامل است . 
هر رفتار سرکشانه پاسخ به چیزی است که شما یا هر فرد صاحب اختیار دیگری گفته اید. 
سرکشی تعامل را به تعارض تبدیل می کند و شما و نوجوان را در مقابل هم قرار میدهد.شما را بمرور از او دورتر می سازد و به رابطه والد فرزند آسیب جدی وارد می کند.

پس اگر شما بخشی از تعاملی باشید که سرکشی در آن رخ داده است پس قدرت زیادی برای ایجاد تفاوت دارید.تغییرات نسبتا ساده در رفتارتان ممکن است به تغییرات بزرگی در رفتار نوجوانان منجر شود. 

ادامه دارد.....       با ما باشید 

بامید دیدار 

دکتر محمدرضا نامدار   روانپزشک رابط - مشاور