اختلال شخصیت اسکیزویید 

الگوی همیشگی زندگی شان انزوای اجتماعی است ودر تعامل انسانی ناراحت میشوند.درونگرایند و حالت عاطفی کند و محدودی دارند.آنها را نامتعارف - منزوی و تکرو میدانند.

شیوع تا 7.5% جمعیت عمومی و در مردان  بیشتر است. مشاغل انفرادی و شب کاری را بیشتر می پسندند.


بنظر میرسد همواره ناراحتند - خیلی سردند و شادی برای آنها سخت است.کم حرف میزنند و از واژه های عجیب و غریب استفاده می 

کنند. شیفته مفاهیم ماوراءالطبیعه واشیاء بی جان هستند و احساس صمیمیت کمی نسبت به دیگران دارند


گوشه گیر- منزوی – سرد و تودار – نجوش – بی توجه به اتفاقات روزمره وعلایق دیگران – ظاهرآرام و غیر معاشرتی – از همه دیرتر سراغ مد میروند – به امور انفرادی علاقه مندند – در کارموفق اند – مردان شاید ازدواج نکند – زنان به مردان خشن تمایل دارند – ممکن است به حیوانات دلبستگی پیدا کنند – برای ریاضی و نجوم زیاد وقت می گذارند – معمولا غرق در افکار .خود هستند -    بعضا افکار همه توانی دارند

:ملاک های تشخیصی 

گسستگی از روابط اجتماعی و محدود بودن طیف احساسات و هیجانهای ابراز شده در روابط بین فردی بصورت الگویی نافذ و فراگیر با شروع از اوایل بزرگسالی و در زمینه های مختلف با حداقل  4 مورد از موارد زیر:

از هیچ کاری لذت نبرد یا از کارهای محدودی خوشش آید- a.

تقریبا همیشه کارهای انفرادی را ترجیح میدهند- b.

به تمجید یا خرده گیری دیگران بی اعتناء یا بی تفاوت است- c.

سردی هیجانی یا حالت عاطفی کند دارند- d.

هیج دوست صمیمی غیر از بستگان درجه اول ندارند- e.

به داشتن روابط جنسی (با دیگران) علاقه ای ندارند- f.

 نه میلی به روابط نزدیک دارند و از اینگونه روابط لذتی نمیبرند-g

درمان 

درمان اصلی آنها رواندرمانی است .

در این درمان مشارکت خوبی دارند هر چند بعضا با این ارتباط دچار ترس و دلهره می شوند.

در گروه درمانی دوره های طولانی سکوت را دلرند ولی بالاخره در آن شرکت می کنند .

 :درمان دارویی

 آنتی سایکوتیک – آنتی دپرسانت و محرکهای روانی می توانند کمک کننده باشند.


                                          دکترمحمدرضا نامدار                                             

                         متخصص اعصاب و روان و روانپزشک رابط مشاور                       

                             گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل