مدیریت رفتار 

گام اول: شکل دادن تدریجی یک عادت 

قبل از هر رفتاری یاد بگیرید که توجه تان را از منفی ها دور کنید و خوب بودن نوجوان را ببینید و او را تحسین کنید 

گام دوم: راهی جدید برای مدیریت رفتار 

باید یاد بگیرید درخواست هایتان از نوجوانتان خاص تر ، هماهنگ تر ، متعادل تر و با درایت تر باشد 

گام سوم: سیستم امتیاز دهی و قراردادی -چگونه نوجوانتان می تواند امتیاز کسب کند؟ 

سعی کنید پاداش به مثبت ها برای شما تبدیل به عادت شود 

گام چهارم : تنبیه را دقیقا متناسب با خطا در نظر بگیرید

گام پنجم: با مشکلات بزرگ از طریق تشویق ها و تنبیه ها مقابله کنید 

گام ششم : به تکالیف و مسایل مدرسه بپردازید 

* 6 گام اول مهم و تاثیر گذارند ولی باید توجه داشت، استقلال طلبی نوجوان از موارد مهم بوده که تعاملات ما در رسیدن نوجوان به آن نقشی راهنما و تسهیل کننده دارد.

*استقلال باید تدریجی و آرام آرام اعطا شود ./ نظارت باید کافی باشد /آموزش و ترغیب مسئولیت پذیری / 

* مواردی که جایی برای بحث و مذاکره ندارند باید واضح باشد/ 

مسایل اصلی و مهم زندگی ( ارزش ها - اخلاقیات و قوانین اجتماعی و عرفی / عدم مصرف مواد - الکل - مسایل جنسی - مذهب - احترام و خشونت و..)

* نوجوانان بیشتر قوانینی را رعایت می کنند که خودشان در ایجاد آن کمک کرده اند.

مهمترین اصل فرزند پروری این است که نوجوانتان را در تصمیم گیری در مورد موارد قابل مذاکره دخیل کنید.

* گام ها قسمت " آموزش برقراری رابطه / حل مسیله 

گام هفتم : از مهارت حل مسیله استفاده کنید

گام هشتم : یاد گیری وتمرین مهارت های ارتباطی

گام نهم : مقابله با انتظارات و باور های نا معقول خود 

گام دهم : کنار هم نگاهداشتن 

* چقدر زمان لازم است؟ برای هر گام حدودا دو هفته وقت صرف کنید.

*آیا در باره برنامه باید به نوجوان چیزی گفت؟ 
شروع برنامه عمدتا با شماست و گفتن جزییات برای نوجوان ضرورت ندارد .بیشتر این برنامه براساس تغییردر شیوه رفتار شماست که به تغییر در نوجوانتان منجر می شود.نیازی به گرفتن اجازه نیست و فقط باید گام ها را درست پیش ببرید.البته یدون مقاومت ومخالفت نوجوان هم نمی باشد ولی شما نباید از روش خود دست بردارید و تنها باید از دستورالعمل ها پیروی کنید. در گام حل مسیله نوجوانتان خود را بیشتر دخیل می کند.
* نکته : در صورت مخالفت نوجوان برای اجرای برنامه  ادامه کار باید تحت نظر یک متخصص باشد .شاید لازم باشد برای تشویق نوجوان امتیاز های تعریف شده ای هم در نظر گرفت که البته براساس رفتار مثبت نوجوان  تعیین میزان می شود.

* هر گام با فهرست خلاصه ای از اهداف شروع می شود که در طول دو هفته که روی آن گام گذرانده اید بدست آورده اید.

*شما منتظرید چه چیزی دریافت کنید؟
مهم است دیدگاه های خود را خیلی بالا در نظر نگیرید. یا اهدافتان را خیلی پراکنده انتخاب نکنید. نیاز به اهداف خاصی نیست تا تعارض ها را کاهش دهید/روابط تان را بهتر کنید.

* یکسری اهداف درباره این برنامه

- بهبود بخشیدن به روابط بین من و نوجوانم
- مسایل قابل مذاکره بدون مشاجره حل می شود 
- پیامدهای رفتارهای سرکشانه تعیین شود و بهآنها پایبند باشیم 
- نوجوان من به چه میزان آزادی نیاز دارد و لایق اش است.
- هم نظری من و همسرم در خصوص تشویق ها و تنبیه ها 
- تهیه فهرست کامل از قوانین غیر قابل مذاکره در منزل 
- انتظارات معقول در مورد تکالیف داشته باشم 
- با نوجوانم یک برنامه زمانی برای انجام کارها ترتیب دهم 
- هر ساعت یکبار برای رفتار خوب او را تحسین کنم 
- کمک به نوجوان برای شکوفایی استعداد هنری اش .
.
.

با سپاس از توجه تان 
 ادامه دارد. 
بامید دیدار