با تبریک سال نو و آرزوی بهترین ها برای همه بزرگواران /امیدوارم با لطف و عنایت خدای متعال سلامت و تندرست و خوش بخت باشیم 

********************************************************************************************************************

ادامه مبحث ...

مدیریت رفتار ...

گام 1
گذراندن اوقات خوب در کنار هم را به یک عادت مثبت تبدیل کنید 

- باید توجه داشت که سابقه تعارض میتواند توجه را به سمت رفتارهای منفی معطوف کند.یعنی نگاه با عینک بد بینی است و این یک تصور نازیبا است و با ید تغییر کند. باید با نگاهی مثبت دید. 

توصیه ها
1- توجه منفی را با مثبت جایگزین کنید تا سبک تعاملات را تغییر دهید. /قدرت توجه مثبت نا محدود است.
2- چرخه منفی نگرایی را که بین شما و نوجوانتان وجود دارد و بنظر پایان ناپذیر است را با گذراندن اوقات خوب با هم بشکنید.
3- نگرش مثبت خود را به تشویق موثر معکوس کنید تا به نوجوان تان انگیزه اطاعت کردن بدهید. 
4- برای با نوجوانتان بودن برنامه ریزی نمایید /حداقل 15 دقیقه 3-4 نوبت در هفته برای شروع کار .اغلب نوجوانان بعد از داشتن تجربه لذت بخش با والدین بودن برای روزها خلق بهتری دارند.
5- توجه فعال به نوجوان زمانیکه سرگرم امورات مورد علاقه اش است ./رفتارهای نادرست ناچیز را نادیده بگیرید(اگر قانون منزل را نقض نمی کند.)
6- خوب بودن نوجوانتان را ببینید و از او تشکر کنید. 
7- با دادن پیشنهاداتی که قادر به رد کردن انها نباشد فرصت هایی را برای تعریف از او فراهم کنید.
8- نوجوانتان را برای بد نبودنش مورد تحسین قرار دهید.