سوال از متخصص اعصاب و روان (روانپزشک). اگر سوال در زمینه های زوج درمانگر، هیپنوتیزم بالینی، روان درمانی، مشاوره نوجوانان و سایکوآنالیز (روانکاوی) دارید.


طی حکمی از طرف دکتر میکانیکی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر محمدرضا نامدار بعنوان مدیر مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. روحانی (ره) بابل.